Vi utvecklar och arbetar med en fotbollsfilosofi där vi vill spela underhållande fotboll, ha ett stort bollinnehav, ha bra passningsspel med tekniska spelare som tar snabba beslut och visar stort mod.

Alla spelare i Eskilstuna City FK ska tillåtas prova sina kunskaper på träning och match. Tränare, ledare, föräldrar och medspelare ska hjälpas åt att skapa en miljö där det är möjligt. Vi vågar spela är en av våra viktigaste ledstjärnor och något vi ska prata med våra spelare om vid varje match och träningstillfälle. Om våra unga spelare får frihet att lösa alla situationer, utan stress från ledare och föräldrar, får de en bättre och snabbare utveckling och ett bra självförtroende. För oss ska glädjen till fotboll vara nummer ett. Om alla spelare har roligt främjar det den individuella utvecklingen och då med fokus på det kreativa.

Eftersom vårt mål är att få fram välutbildade seniorspelare är det viktigt att verksamheten i våra ungdomslag följer vår filosofi och alltid låter fokus ligga på prestation och individuell utveckling – före laget. Med prestation menar vi det individen själv presterar och det han får sina lagkamrater att prestera – dvs. det spelaren själv kan påverka. Naturligtvis vill vi också ta vara på de positiva saker ett lag skapar – så som lagsammanhållning, lagkänsla, kamratskap m.m.

Eftersom vi vill att Eskilstuna City FK ska vara en förening som hela tiden ligger i framkant när det gäller att utbilda fotbollsspelare, krävs ett stort engagemang från tränare, ledare och andra inblandade.

Vi vill försäkra oss om att alla våra fotbollsungdomar erbjuds en bra grundläggande fotbolls- utbildning. När de närmar sig senioråldern ska de, från ungdomsåren, ha med sig en så varierad och fotbollsriktig utbildning som möjligt.

För att nå det måste vi, för de unga spelarna, skapa ett bra motivationsklimat där fokus ligger på individens inlärning och där prestation, det man själv presterar och det man får sina lag-kamrater att prestera, alltid kommer före lagets resultat.

Det är viktigt att unga spelare känner trygghet i sin grupp och att utbildningen präglas av stor tolerans där spelaren tillåts att misslyckas.

Allmänna riktlinjer

Träning

• Det ska vara roligt att träna fotboll i Eskilstuna City FK.

• Alla spelare är lika mycket värda.

• Försök hinna med att se varje spelare vid varje träning.

• Individens utveckling står alltid i centrum hos oss.

• Under ordinarie utomhussäsong(V19-V42) jobbar våra lag utifrån föreningens Utbildningsplan som finns i S2S.

• På träning spelar vi i små grupper för att maximera bollkontakten – 3vs3, 4vs4, 5vs5. Se riktlinjer för varje ålder.

• Påminn ofta spelarna om att Vi vågar spela.

• Inspirera och motivera spelarna att alltid söka kreativa lösningar.

• Vi nivåanpassar träningar för att ge varje individ en lagom stor utmaning.

• Vi tillåter varje spelare att misslyckas – för att våga lyckas.

• Förklara alltid syftet med träningen/ övningen för spelarna.

• Uppmuntra våra spelare att träna hemma med boll.

Match

• Vi ser varje match som ett kul tränings-tillfälle och en ”examen” på vad vi lärt oss under våra träningar. Därför försöker vi spela som vi tränar.

• Prestationen är viktigare än resultatet.

• Styr inte bollhållaren – låt honom hitta egna lösningar.

• Vi tror att alla spelare vill vinna så därför behöver inte ”våra vuxna” fokusera på matchresultat.

• Vi vågar spela gäller också under match.

• Vi tillåter varje spelare att misslyckas – för att våga lyckas.

• Fokusera på det som är bra (positiv förstärkning) så får våra spelare ett bra självförtroende.

• Låt våra unga spelare prova att spela på olika positioner i laget – även målvakt.

• Laguttagning till match. Se riktlinjer för varje ålder.

• Ingen får spela match utan att ha betalt medlems- och sportavgift.

• Vi följer fotbollens Fair Play regler.

Träningsmodell

Vår fotbollsfilosofi med stort bollinnehav, bra passningsspel, snabba beslut, tekniska och modiga spelare – kräver att vi tränar för att få fram spelare med de egenskaperna. Därför lägger vi stor vikt på att träna teknik, speluppfattning och spelförståelse i åldrarna 7 – 14 år. Hur stor tid spelarna lägger på varje del skiftar med tanke på ålder och mognad. Vi försöker samtidigt ge spelarna mod att våga använda sin kunskap – Vi vågar spela.

Bollkontroll/Teknik

6 – 9 år            70-80%

10 – 12 år        60%

13 – 15 år        20%

Spelförståelse/Spel

6 – 9 år            20-30%

10 – 12 år        40%

13 – 15 år        80%

Vi vill att det ungefär ska se ut som ovan för våra spelare. Fokus på tekniken när de är små för att sedan mer och mer övergå till fokus på speluppfattning och spelförståelse. När vi spelar ökar vi också till viss del på alla kunskaper vi vill komma åt. Vi vill lära våra fotbollsungdomar att se på spelet – inte bara på bollen.

Alla intresserade fotbollskillar ska erbjudas möjlighet att träna fotboll flera gånger i veckan året runt. Det finns naturligtvis också kortare viloperioder, 1 – 3 veckor, inlagda under året.

Alla som vill ska få vara med. Vårt motto är ”Så många som möjligt – så länge som möjligt”.

Fotbollslekis, 5 år

Mål:

 • Trivsel och glädje.
 • Väcka intresse för fysisk aktivitet.
 • Upptäcka att fotbollen är en rolig leksak.
 • Lära barnen ta hänsyn till varandra, lyssna på ledarna och leka i grupp.
 • Skapa intresse för fotboll och för Eskilstuna City FK.
 • Rekrytera spelare till vår ungdomsverksamhet.

Riktlinjer:

 • Träning 1 gång/vecka. Maj – sept. 11 ggr.
 • Utomhus med uppstartsledare och värdar från föreningen.
 • Blir från november en träningsgrupp med egna tränare och ledare. Träning 1 g/vecka.
 • Max 60 min/gång.
 • Många ledare.
 • Enkla lekar med och utan boll.
 • 1 boll/spelare.
 • Många bollkontakter

6-års-lag

Mål:

 • Träning 1 – 2 ggr/vecka.
 • Trivsel och glädje.
 • Väcka intresse för fysisk aktivitet.
 • Upptäcka att fotbollen är en rolig leksak
 • Lära barnen ta hänsyn till varandra, lyssna på ledarna och leka i grupp.
 • Skapa intresse för fotboll och för Eskilstuna City FK.

Riktlinjer:

 • Många ledare.
 • Träning max 60 min/gång
 • Många bollkontakter.
 • Lekar med och utan boll.
 • Enkla lekfulla teknikövningar.
 • 1 boll/spelare.
 • Spel max 3 mot 3.

Pojkar 7 år

Mål

 • Träning 2 ggr/vecka.
 • Trivsel och glädje.
 • Se varje spelare vid varje träning.
 • Stimulera fotbollsintresset.
 • Lära barnen ta hänsyn till varandra, lyssna på ledarna och respektera regler.
 • Skapa kamratskap, laganda och Cityhjärtan.
 • Stimulera och utveckla spelarnas bollkontroll och fotbollsteknik.
 • Tränarna börjar använda S2S för att ta del av vår Utbildningsplan.
 • Tränare/Ledare kommer igång med extern utbildning enligt SöFF:s utbildningsstege.

Riktlinjer

 • Roliga fotbollslekar som stimulerar fotbollsintresset.
 • V.19 – v.42 träningsprogram från vår Utbildningsplan i S2S.
 • 1 boll/spelare.
 • Många bollkontakter.
 • Spel på träning max 3 mot 3.   
 • SöFFs sammandrag med 3 mot 3 spel.
 • Match: Alla ska spela lika mycket.
 • Styr inte bollhållaren.
 • Uppmuntra till lek med boll hemma

Pojkar 8 år

Mål:

 • Träning 2 ggr/vecka.
 • Följa föreningens Utbildningsplan i S2S.
 • Trivsel och glädje.
 • Se varje spelare vid varje träning.
 • Stimulera fotbollsintresset.
 • Lära barnen ta hänsyn till varandra, lyssna på ledarna och respektera regler
 • Skapa kamratskap, laganda och City-hjärtan.
 • Skapa ett motivationsklimat där ledare och spelare trivs och kan utvecklas.
 • Tränare/ledare tar lämpliga steg i utbildningsstegen.

Riktlinjer:

 • Träning 1 gång/vecka. Maj – sept. 12 ggr. Utomhus med uppstartsledare och värdar från föreningen.
 • Träning 1 gång/vecka. Nov – april. Inomhus. Om intresse finns och föräldrar hjälper till med verksamheten.
 • Max 60 min/gång.
 • Många ledare.
 • Enkla lekar med och utan boll.
 • 1 boll/spelare.
 • Många bollkontakter.

Pojkar 9 år

Mål

 • Erbjuda träning 2 ggr/vecka året runt.
 • Under utomhussäsongen erbjuda 3 mot 3 spel 1 gång i veckan i föreningens regi.
 • Trivsel och glädje.
 • Se varje spelare vid varje träning.
 • Lära barnen ta hänsyn till varandra, lyssna på ledarna och respektera regler.
 • Skapa kamratskap, laganda och City-hjärtan.
 • Följa föreningens Utbildningsplan i S2S.
 • Skapa ett motivationsklimat där ledare och spelare trivs och kan utvecklas.
 • Prova nivåanpassning vid träningar och några matcher.
 • Tränare/ledare tar nya steg i utbildningsstegen.

Riktlinjer

 • V.19 – v.42 träningsprogram från vår Utbildningsplan i S2S.
 • 1 boll/spelare.
 • Många bollkontakter.
 • Spel på träning max 4 mot 4.
 • Anmäl flera lag till Norra zonens lottade sammandrag.
 • Ett lag mot ett år äldre med 7 mot 7 spel kan anmälas förutsatt att gruppen också deltar med lag i 5 mot 5 sammandragen.
 • Max 9 spelare per lag vid 5 mot 5 spel – max 3 avbytare vid 7 mot 7 spel.
 • Match: Alla som tränar ska spela lika mycket och prova olika platser i laget – även målvakt.
 • Inspirera och motivera spelarna att alltid söka kreativa lösningar – Vi vågar spela.
 • Tillåt varje spelare att misslyckas – för att våga lyckas.
 • Styr inte bollhållaren.
 • Fokusera alltid på prestation istället för resultat.
 • Uppmuntra till egen träning hemma.

Cupdeltagande 9 – 14 år – Riktlinjer

 • Alla ska spela ungefär lika mycket. Gemenskap, kamratskap, glädje och den individuella prestationen är viktigare än matchernas resultat.

Pojkar 10 år

Mål:

 • Erbjuda träning 2 ggr/vecka året runt
 • Under utomhussäsongen erbjuda 3 mot 3 spel 1 gång i veckan i föreningens regi.
 • Trivsel och glädje.
 • Se varje spelare vid varje träning.
 • Lära barnen ta hänsyn till varandra, lyssna på ledarna och respektera regler.
 • Skapa kamratskap, laganda och City-hjärtan.
 • Följa föreningens Utbildningsplan i S2S.
 • Skapa ett motivationsklimat där ledare och spelare trivs och kan utvecklas.
 • Nivåanpassade träningar för att ge spelarna största möjliga utmaning.
 • Om möjligt minst två lag i seriespel – ”svår och lätt” serie. 
 • Tränare/ledare tar nya steg i utbildningsstegen.

Riktlinjer:

 • V.19 – v.42 träningsprogram från vår Utbildningsplan. i S2S.
 • 1 boll/spelare.
 • Spel på träning max 5 mot 5.
 • 7-mot 7 spel i SöFF:s regi utan poängräkning. Max 3 avbytare.
 • Match: Nivåuttagning efter motstånd/serie för maximal spelarutveckling.
 • Alla som tränar kontinuerligt ska spela match. Träningsflit premieras. Alla kallade till match ska spela ungefär lika mycket. Prova spel på olika platser.  
 • Inspirera och motivera spelarna att alltid söka kreativa lösningar – Vi vågar spela.
 • Tillåt varje spelare att misslyckas – för att våga lyckas.
 • Styr inte bollhållaren.
 • Fokusera alltid på prestation istället för resultat.
 • Uppmuntra till egen träning hemma.

Cupdeltagande 9 – 14 år – Riktlinjer

 • Alla ska spela ungefär lika mycket. Gemenskap, kamratskap, glädje och den individuella prestationen är viktigare än matchernas resultat.

Pojkar 11 år

Mål:

 • Erbjuda träning 2 – 3 ggr/v året runt.
 • Erbjuda extraträning 1 g/veckan i föreningens regi v.3 – v.23 och v.34 – v.41
 • Erbjuda spelarna fler aktiviteter genom deltagande på ”Fotbollsfritids” och på våra Camper.
 • Trivsel och glädje.
 • Se varje spelare vid varje träning.
 • Lära barnen ta hänsyn till varandra, lyssna på ledarna och respektera regler.
 • Skapa kamratskap, laganda och City-hjärtan.
 • Följa föreningens Utbildningsplan i S2S.
 • Skapa ett motivationsklimat där ledare och spelare trivs och kan utvecklas.
 • Nivåanpassade träningar för att ge spelarna största möjliga utmaning.
 • Om möjligt minst två lag i seriespel – ”svår och lätt” serie. 
 • Tränare/ledare tar nya steg i utbildningsstegen.

Riktlinjer

 • V.19 – v.42 träningsprogram från vår Utbildningsplan i S2S.
 • 1 boll/spelare.
 • Spel på träning max 5×5.
 • 7-mot 7 spel i SöFF:s regi utan poängräkning. Max 3 avbytare.
 • Match: Nivåuttagning efter motstånd/serie för maximal spelarutveckling.
 • Alla som tränar kontinuerligt ska spela match. Träningsflit premieras.
 • Alla kallade till match ska spela ungefär lika mycket.
 • Prova spel på olika platser i laget.
 • Inspirera och motivera spelarna att alltid söka kreativa lösningar – Vi vågar spela.
 • Tillåt varje spelare att misslyckas – för att våga lyckas.
 • Styr inte bollhållaren.
 • Fokusera alltid på prestation istället för resultat.
 • Uppmuntra till egen träning hemma.

Cupdeltagande 9 – 14 år – Riktlinjer

 • Alla ska spela ungefär lika mycket. Gemenskap, kamratskap, glädje och den individuella prestationen är viktigare än matchernas resultat.

Pojkar 12 år

Mål:

 • Erbjuda träning 2 – 3 ggr/v året runt.
 • Erbjuda extraträning 1 g/veckan i föreningens regi v.3 – v.23 och v.34 – v.41
 • Erbjuda spelarna fler aktiviteter genom deltagande på ”Fotbollsfritids” och på våra Camper.
 • Trivsel och glädje.
 • Se varje spelare vid varje träning.
 • Lära ungdomarna ta hänsyn till varandra, lyssna på ledarna och respektera regler.
 • Skapa kamratskap, laganda och City-hjärtan.
 • Lite högre krav på inställning och intresse att förbättra sig som spelare.
 • Följa föreningens Utbildningsplan i S2S.
 • Skapa ett motivationsklimat där ledare och spelare trivs och kan utvecklas.
 • Nivåanpassade träningar för att ge spelarna största möjliga utmaning.
 • Om möjligt två lag i seriespel – ”svår och lätt” serie. 
 • Fortsatt ledarutbildning.

Riktlinjer:

 • V.19 – v.42 träningsprogram från vår Utbildningsplan i S2S.
 • Ett lag mot ett år äldre med 9 mot 9 spel i SöFFs regi kan anmälas förutsatt att gruppen också deltar med lag i SöFFs 7 mot 7 spel.
 • Max 3 avbytare vid 7 mot 7, samt max 4 avbytare vid 9 mot 9.
 • Match: Nivåuttagning efter motstånd/serie för maximal spelarutveckling.
 • Alla som tränar kontinuerligt ska spela match. Träningsflit premieras.
 • Alla kallade till match ska spela ungefär lika mycket.
 • Fortsätta prova olika platser i laget vid lämpliga matcher.
 • Inspirera och motivera spelarna att alltid söka kreativa lösningar – Vi vågar spela.
 • Tillåt varje spelare att misslyckas – för att våga lyckas.
 • Styr inte bollhållaren.
 • Fokusera alltid på prestation istället för resultat.

Cupdeltagande 9 – 14 år – Riktlinjer

 • Alla ska spela ungefär lika mycket. Gemenskap, kamratskap, glädje och den individuella prestationen är viktigare än matchernas resultat.

Pojkar 13 år

Mål:

 • Erbjuda träning 3 – 4 ggr/v året runt.
 • Erbjuda gemensam målvaktsträning för 13 – 15 åringar.
 • Att spelarna i P13 deltar på ”Fotbollsfritids” och på våra Camper.
 • Följa föreningens Utbildningsplan i S2S.
 • Se varje spelare vid varje träning.
 • Trivsel och glädje.
 • Lära ungdomarna ta hänsyn till varandra, lyssna på ledarna och respektera regler.
 • Skapa kamratskap, laganda och City-hjärtan.
 • Lite högre krav på inställning och intresse att förbättra sig som spelare.
 • Skapa ett motivationsklimat där ledare och spelare trivs och kan utvecklas.
 • Nivåanpassade träningar för att ge spelarna största möjliga utmaning.
 • Om möjligt två lag i seriespel – ”svår och lätt” serie.
 • Fortsatt ledarutbildning.

Riktlinjer:

 • V.19 – v.42 träningsprogram från vår Utbildningsplan i S2S.
 • SöFFs 9 mot 9 spel.
 • Max 4 avbytare vid match.
 • Match: Nivåuttagning efter motstånd/serie för maximal spelarutveckling.
 • Alla kallade till match ska spela – inställning och träningsflit premieras.
 • Mer specialisering på ”sina” positioner vid match. Vid lämpliga tillfällen prova andra.
 • Inspirera och motivera spelarna att alltid söka kreativa lösningar – Vi vågar spela.
 • Tillåt varje spelare att misslyckas – för att våga lyckas.
 • Styr inte bollhållaren.
 • Fokusera alltid på prestation istället för resultat.

Cupdeltagande 9 – 14 år – Riktlinjer

 • Alla uttagna ska spela ungefär lika mycket. Gemenskap, kamratskap, glädje och den individuella prestationen är viktigare än matchernas resultat.

Pojkar 14 år

Mål:

 • Erbjuda träning 3 – 4 ggr/v året runt.
 • Erbjuda gemensam målvaktsträning för 13 – 15 åringar.
 • Att spelarna i P14 deltar på ”Fotbollsfritids” och på våra Camper.
 • Följa föreningens Utbildningsplan i S2S.
 • Trivsel och glädje.
 • Se varje spelare vid varje träning.
 • Lära ungdomarna ta hänsyn till varandra, lyssna på ledarna och respektera regler.
 • Skapa kamratskap, laganda och City-hjärtan.
 • Högre krav på inställning och intresse att förbättra sig som spelare.
 • Skapa ett motivationsklimat där ledare och spelare trivs och kan utvecklas.
 • Nivåanpassade träningar för att ge spelarna största möjliga utmaning.
 • Om möjligt 2 lag i seriespel varav ett i kvalificerande till Regional serie.
 • Kvalificera sig till Regional 15-årsserie.
 • Fortsatt ledarutbildning.

Riktlinjer:

 • V. 19 – v. 42 träningsprogram från vår Utbildningsplan i S2S.
 • Spel i SöFF:s 9-manna alternativt 11-manna serier.
 • Max 4 avbytare vid 9 mot 9. Max 3 avbytare vid 11 mot 11.
 • Match: Nivåuttagning efter motstånd/serie för maximal spelarutveckling.
 • Alla kallade till match ska spela – inställning och träningsflit premieras.
 • Inspirera och motivera spelarna att alltid söka kreativa lösningar – Vi vågar spela.
 • Tillåt varje spelare att misslyckas – för att våga lyckas.
 • Styr inte bollhållaren.
 • Fokusera alltid på prestation istället för resultat

Cupdeltagande 9 – 14 år – Riktlinjer

 • Alla uttagna ska spela ungefär lika mycket. Gemenskap, kamratskap, glädje och den individuella prestationen är viktigare än matchernas resultat.

Pojkar 15 år

Mål:

 • Erbjuda träning 3 – 4 ggr/v året runt.
 • Erbjuda gemensam målvaktsträning för 13 – 15 åringar.
 • Att spelarna i P15 deltar på ”Fotbollsfritids” och på våra Camper.
 • Följa föreningens Utbildningsplan i S2S.
 • Trivsel och glädje.
 • Se varje spelare vid varje träning.
 • Lära ungdomarna ta hänsyn till varandra, lyssna på ledarna och respektera regler.
 • Skapa kamratskap, laganda och City-hjärtan.
 • Högre krav på inställning och intresse att förbättra sig som spelare.
 • Skapa ett motivationsklimat där ledare och spelare trivs och kan utvecklas.
 • Nivåanpassade träningar för att ge spelarna största möjliga utmaning.
 • Om möjligt 2 lag i seriespel varav ett i kvalificerande till Regional serie. 
 • Kvalificera sig till Regional 16-årsserie.
 • Fortsatt ledarutbildning.

Riktlinjer:

 • V. 19 – v. 42 träningsprogram från vår Utbildningsplan i S2S.
 • Spel i SöFF:s 11-manna serier.
 • Vid match max 3 avbytare.
 • Match: Nivåuttagning efter motstånd/serie för maximal spelarutveckling.
 • Alla kallade till match ska spela – inställning och träningsflit premieras.
 • Inspirera och motivera spelarna att alltid söka kreativa lösningar – Vi vågar spela.
 • Tillåt varje spelare att misslyckas – för att våga lyckas.
 • Styr inte bollhållaren.
 • Fokusera alltid på prestation istället för resultat.

Cupdeltagande 15 år – Riktlinjer

 • Alla uttagna ska spela ungefär lika mycket. Gemenskap, kamratskap, glädje och den individuella prestationen är viktigare än matchernas resultat.